Урматтуу окуучу,

Эгерде Сиз менин кайрылуумду окуп жатсаңыз, анда Сиз биздин жалпы максатыбызга- Кыргызстанды өнүккөн дүйнөгө чыгарууга, кайдыгер эмес экендигиңизди билдиреcиз.
Мен үчүн ар бир пикир, сунуш, оозеки берилген баа өтө баалуу болуп саналат.Өзуңүздүн кайрылууңузду жиберип, Сиз ачык-айкын жол менен иштегенге жана биздин компаниянын кызматынын деңгээлден өсүшүнө жардам бересиз. Мен 3-5 жумуш күндүн ичинде Сизге жооп берем.Менин жообумду көрүү үчүн, кайрылууңузду жөнөткөндөн кийин Сизге берилген шилтемени жана сырсөздү сактап калыңыз. Бул маалыматтардын негизинде Сиз өзүңүздүн кайрылууңузга кайрадан кирип, менин жообумду көрө аласыз.

Дорогой посетитель,

Если Вы сейчас читаете мое обращение, значит Вы неравнодушны к нашей общей цели - вывести Кыргызстан в развитый мир. Для меня каждое замечание, предложение, рекомендация очень ценны. Направляя свое обращение, Вы способствуете развитию прозрачности процессов и росту уровня сервиса нашей компании. Я отвечу Вам в течение 3-5 рабочих дней. Чтобы увидеть мой ответ, сохраните ссылку и пароль, которые будут Вам предоставлены после отправки. На основании этих данных Вы сможете повторно зайти на свое обращение, где я оставлю свой ответ.

Dear visitor,

If you are now reading my appeal, then you are not indifferent to our common goal - to bring Kyrgyzstan to the developed world. For me, every remark, proposal, recommendation is very valuable. By directing your appeal, you contribute to the development of transparency of processes and the growth of the level of service of our company. I will reply you within 3-5 business days. To see my answer, save the link and password that will be provided to you after sending. Based on this data, you can re-enter your message, where I leave my answer.Идет отправка сообщения, пожалуйста, подождите...